Program

 

16 Września - Dzień I

1000 - 1130 Spotkanie Klubu Młodego Hematologa PTHiT
1200 - 1220 Rozpoczęcie, powitanie
1220 - 1410 

Sesja I – HEMATOONKOLOGIA CZ. I

Przewodniczący: Prof. Krzysztof Warzocha, Prof. Dariusz Wołowiec,
                           Dr hab. Maciej Machaczka
1220 - 1240 Amyloidoza AL – aktualne spektrum terapii - Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
1240 - 1300 Chłoniak Hodgkina – nowe wytyczne diagnostyki i monitorowania
- Prof. Tomasz Wróbel
1300 - 1320 Rzadkie chłoniaki T-komórkowe – wyzwanie dla współczesnej diagnostyki i leczenia
- Prof. Dariusz Wołowiec
1320 - 1340 Nowe leki jako alternatywa chemioterapii w chłoniakach o niskim stopniu złośliwości
- Dr hab. Wojciech Jurczak
1340 - 1400 Przeciwciała anty-CD20 w leczeniu chłoniaka grudkowego - postępy i perspektywy
- Prof. Jan Walewski
1400 - 1410 Podsumowanie sesji
1410 - 1450 Lunch
1450 - 1700

Sesja II – HEMATOLOG KONSULTANT W NAGŁYCH STANACH KLINICZNYCH

Przewodniczący: Prof. Wiesław W. Jędrzejczak, Dr hab. Bożena Sokołowska
                           Prof. Tomasz Wróbel
1450 - 1510 Postępowanie diagnostyczne w zespołach hemolitycznych
- Prof. Anna Korycka-Wołowiec
1510 - 1530 Różnicowanie ostrych koagulopatii - Dr Magdalena Górska-Kosicka
1530 - 1550 Powikłania hematologiczne w ciąży - Dr hab. Bożena Sokołowska,
Lek. med. Jolanta Starzak-Gwóźdź
1550 - 1610 Wybrane stany zagrożenia życia w hematoonkologii: zespół lizy guza, ostra porfiria, nerka szpiczakowa - Prof. Grzegorz Mazur
1610 - 1630 Uporczywa gorączka o nieznanej przyczynie - kiedy należy rozważyć HLH?
- Dr hab. Maciej Machaczka, Dr Monika Klimkowska
1630 - 1650 NOAK – bezpieczeństwo stosowania u pacjentów z obciążeniami - Dr Joanna Zdziarska
1650 - 1700 Podsumowanie sesji
1700 - 1720 Przerwa kawowa
1720 - 1850

Sesja III – CZY POTRAFIMY LEPIEJ DIAGNOZOWAĆ I SKUTECZNIEJ LECZYĆ ZAKAŻENIA W 2016 ROKU

Przewodniczący: Prof. Iwona Hus, Prof. Beata Piątkowska-Jakubas,
                           Prof. Jerzy Hołowiecki
1720 - 1740 Racjonalne podejście do profilaktyki zakażeń u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i inne limfoproliferacje - Prof. Iwona Hus
1740 - 1800 Zapobieganie i leczenie gorączki neutropenicznej - Dr hab. Anna Czyż
1800 - 1820 Zakażenia grzybicze -  standardy 2016 / dostępność do nowoczesnej diagnostyki i terapii - Dr hab. Beata Piątkowska Jakubas
1820 - 1840 Terapia profilaktyczna zakażeń grzybiczych – kiedy i jak skutecznie stosować?
- Dr hab. Maria Bieniaszewska
1840 - 1850 Podsumowanie sesji
2030 Kolacja

17 Września - Dzień II

0800 - 0900 Zebranie Konsultantów Wojewódzkich pod przewodnictwem Prof. Dariusza Wołowca,
Konsultanta Krajowego ds. Hematologii
0900 - 1150 

Sesja IV – HEMATOONKOLOGIA CZ. II

Przewodniczący: Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, Prof. Maria Podolak-Dawidziak,
                           Dr hab. Maciej Machaczka
0900 - 0920 Bezpieczeństwo i zarządzanie działaniami niepożądanymi nowych terapii chłoniaków
- Lek. med. Marek Dudziński
0920 - 0940 Autologous hematopoietic stem cell transplantation for autoimmune diseases
- Prof. Hans Hägglund
0940 - 1000 Mielofibroza – diagnostyka i praktyczne możliwości leczenia w Polsce
- Prof. Joanna Góra-Tybor
1000 - 1020 Zespoły mielodysplastyczne wysokiego ryzyka – możliwości terapii dzisiaj i jutro
- Dr hab. Lidia Gil
1020 - 1030 Przerwa kawowa
1030 - 1040 Gaucher z krwi i kości - projekcja filmu i spojrzenie na chorobę z perspektywy pacjenta
- Mgr Wojciech Oświeciński
1040 - 1100 Bosutynib - skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej
- Dr hab. Tomasz Sacha
1100 - 1120 Perspektywy przedłużonej terapii w szpiczaku plazmocytowym w 2016 roku
- Prof. Sebastian Grosicki
1120 - 1140 Jak leczyć ostre białaczki u osób starszych?
- Dr hab. Maciej Machaczka, Lek. med. Beata Blajer-Olszewska
1140 - 1150 Podsumowanie sesji
1150 - 1210 Przerwa kawowa
1210 - 1400

Sesja V – NOWA TERAPIA - NOWA NADZIEJA

Przewodniczący: Prof. Anna Dmoszyńska, Prof. Ewa Lech-Marańda,
                           Prof. Krzysztof Giannopoulos
1210 - 1230 Leki immunomodulujące w schematach 2- vs 3-lekowych w leczeniu szpiczaka plazmocytowego - Prof. Krzysztof Jamroziak
1230 - 1250 Rola przeciwciał monoklonalnych w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej
- Dr hab. Wojciech Jurczak
1250 - 1310 Ponatinib – nowa nadzieja w przewlekłej białaczce szpikowej - Dr hab. Tomasz Sacha
1310 - 1330 Nocna Napadowa Hemoglobinuria - obraz kliniczny i leczenie
- Prof. Maria Podolak-Dawidziak
1330 - 1350 Immunoterapia w chorobach układu krwiotwórczego - Prof. Krzysztof Giannopoulos
1350 - 1410 Rzadkie nowotwory mielodysplastyczno-mieloproliferacyjne (aCML, CNL) – diagnostyka, rokowanie i możliwości leczenia - Lek. med. Magdalena Hałasz
1410 - 1420 Podsumowanie sesji
 1420 - 1440 Podsumowanie konferencji, zakończenie
 1440 - 1530 Lunch

18 Marca - Dzień III

  1015 - 1045 Przywitanie uczestników konferencji
  1045 - 1115 Porta a lectus sed massa odio, viverra iaculis imperdiet vel
Prof. dr hab. inż. Paweł Kamiński
  1115 - 1145 Sed massa odio, viverra iaculis imperdiet vel, porta a lectus
Prof. dr hab. inż. Paweł Kamiński
1145 - 1215 Przerwa kawowa
  1215 - 1245 Viverra iaculis sed massa odio, imperdiet vel, porta a lectus
dr hab. Maciej Mazur
  1245 - 1330 Iaculis viverra porta a lectus sed massa odio, iaculis imperdiet vel
dr hab. Maciej Mazur
  1330 - 1415 Lunch
  1415 - 1445 Sed massa odio, viverra iaculis imperdiet vel, porta a lectus
dr hab. Marta Dąbrowska
  1445 - 1600 Porta a lectus sed massa odio, viverra iaculis imperdiet vel
dr Zofia Wojciechowska

 
PATRONAT NAUKOWY

Konsultant Krajowy d.s. Hematologii –
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec


 

 

 
Nadzór merytoryczny nad programem objęli:

Dr hab. n. med. Maciej Machaczka, Prof. UR
Lek. med. Jolanta Starzak-Gwóźdź
Lek. med. Marek Dudziński
PATRONAT MEDIALNY
 
 
Konferencja  skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne  (Dz.U.z 2008, nr 234, poz. 1570).